Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld

 

MARTIN BUBER

EXTATISCHE GETUIGENISSEN

hoogtepunten uit de mystieke wereldliteratuur


nur 708 / 240 blz. / geb. / geïllustreerd / € 22,50

isbn 978.90.6131.596.4

– de klassieke canon van de spiritualiteit –

Dit klassieke werk, dat in talrijke landen is vertaald, bevat Martin Buber’s keuze van spirituele sleutelteksten uit de menselijke geschiedenis. Aldus biedt dit boek een staalkaart van het mystieke denken over de bestemming van de mens en de betekenis van het leven. Hier ontvouwt zich een rijk palet van de eeuwige zoektocht naar inzicht en bezieling vanaf de Chinese wijzen als Lao-Tse en de Soefi’s zoals Roemi, de Griekse gnostici en de middeleeuwse denkers als Meister Eckhart en Hildegard von Bingen, Nederlandse mystici zoals Gerlach Peters en Hemme Hayen, Italiaanse poëten uit de Renaissance tot aan moderne mystieke stromingen als het chassidisme.

Deze fascinerende bloemlezing is altijd vurig bewonderd door schrijvers en denkers als Herman Hesse, Franz Kafka en Rainer Maria Rilke. In zijn Mann ohne Eigenschaften verwerkte Robert Musil op talrijke pagina’s van zijn meesterwerk zijn lezing van Bubers boek, en in onze tijd riep de filosoof Peter Sloterdijk Extatische getuigenissen uit tot zijn vruchtbaarste bron van inspiratie.

«extatische belijdenissen van menselijkheid.» – die zeit

«bijzonder aanbevolen voor iedereen
die met buber mee wil kijken achter de sluiers
van tijd en plaats naar de raadsels van het leven.»
– peter sloterdijk –

martin buber (1878-1965) geldt als een der belangrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. Zijn hoofdwerk Ik en jij wordt algemeen gezien als een hoogtepunt van eigentijdse mystiek. Zijn immense kennis van de spirituele geschriften en mystieke literatuur verzamelde Buber in Extatische getuigenissen, een bloemlezing van de diepzinnige en soms extatische belijdenissen van de eeuwige menselijke zoektocht naar werkelijke bezinning.

*

uit de inhoud

Wijsheid uit het oude India: Ramakrishna

Inzicht uit China: Lao-Tse en zijn leerlingen

De Soefi’s: van Rabia tot Roemi | Neoplatonisme & Gnosis

De middeleeuwen: van Hildegard von Bingen tot Birgitta van Zweden

Nederlandse mystiek: Gerlach Peters & Hemme Hayen

Een meester van het besef: Jakob Böhme

Spirituele vrouwen: van Angela van Foligno tot Anna Katharina Emmerich

Moderne mystiek: het chassidisme en verder

*

«In dit overtuigende en originele werk met getuigenissen uit alle tijden en culturen
komt Bubers eigen houding jegens de mystiek tot volledige ontplooiing.
»

– times literary supplement –


«Dit is een werkelijk waardevol boek van blijvende betekenis.»

– le nouvel observateur –

«verbluffend overzicht van onze zoektocht naar begrip.»
– frankfurter allgemeine –

Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld