Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld

 

SØREN KIERKEGAARD

OEFENING IN CHRISTENDOM

«een vertoog ter opwekking en verinnerlijking»


nur 730 / 248 blz. / pbk. / 18,50

isbn 978.90.6131.639.8

Oefening in christendom geldt allerwege als de beste manier om het denken van Søren Kierkegaard te leren kennen. In dit kristalheldere boek richt Kierkegaard zich op één onderwerp: het onderscheid tussen de reëel bestaande christenheid en het christendom, ofwel het oprechte geloof in de mens Christus. De bestaande christenheid heeft allang, stelt Kierkegaard, de essentie van het christendom uit het oog verloren en verraden. De uitweg is om opnieuw eisen te stellen aan een ieder die zich christen wil noemen. In de ogen van Kierkegaard kunnen mensen op die wijze weer leren en ervaren wat het werkelijk betekent om waarachtig christen te zijn.

Dit meesterlijk geschreven ironisch-polemische boek legt die eisen tot werkelijk christendom aan de lezer voor. Daartoe laat Kierkegaard bij wijze van literair experiment Christus wederkeren als tijdgenoot, en bestudeert hij de reacties van de mensen op deze zonderlinge «uitnodiger» met zijn ongeremde pretenties tot goedheid. Dan blijkt dat de christelijke burgers en zelfs dominees bijzonder veel aanstoot nemen aan hun eigen verlosser!

«zuiver, ontroerend en hartveroverend.» – de morgen

«dit boek van kierkegaard is even wijs als waardevol.»
– the new york review of books –


– uit de inhoud –

– Het ongeluk der christenheid – Het christendom als het absolute –

– Kan men bewijzen dat Christus God was? – Kan men iets over Christus weten? –

– Verhandeling die niet gericht is tegen Christus als Godmens, maar alleen tegen Hem als gewoon mens, die in conflict komt met het bestaande –

– Vergelijking tussen Christus en een mens –

søren aabye kierkegaard (1813-1855) was theoloog en filosoof maar noemde zichzelf «antifilosoof» en «een religieus schrijver». Dikwijls wordt hij gezien als de eerste existentialistische denker over het menselijk tekort. Het diep doorvoelde besef dat wij mensen onherroepelijk ons leven zullen verliezen en zullen verdwijnen alsof we nooit hebben bestaan, vormt de basis van al zijn werk, waarvan Oefening in christendom een hoogtepunt vormt. Hoewel hij zeer kritisch stond tegenover de christelijke kerk als institutie, was Kierkegaard een door en door religieus mens. Veel meer nog dan de filosofie houdt het geloof zich immers bezig met de ultieme vragen over de dood.


«Dit is zonder twijfel een klassiek wijsgerig-literair boek

met een blijvende betekenis voor onze beschaving.»

– die zeit –


«Steeds nieuwe generaties zullen genieten van Kierkegaards heldere en tegelijk diepgaande visie op het bestaan oog in oog met de eeuwigheid.»

– le monde –

«een bron van grote menselijkheid en eerlijkheid.»
fernando savater

Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld