Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld

 

FERNANDO SAVATER

VRIJHEID, GELIJKHEID, BURGERSCHAP

zakwoordenboek voor mensen van morgen


nur 740 / 80 blz. / pbk. / € 12,50

isbn 978.90.6131.704.3

– nu al nieuwe druk: paperback met flappen –

Dit kleine, heldere, ophefmakende en hoogst actuele boek van Fernando Savater, de meest gelezen filosoof van Europa, is een manifest over een van de meest urgente vragen van onze tijd: wat betekent burgerschap in de moderne wereld? In de vorm van een handvol korte vuistregels snijdt Savater diep in het hart van de uitdagingen die de huidige maatschappij biedt. Hoe verhoudt het recht op individualisme zich met de eisen van een beschaafde samenleving; wanneer verwordt tolerantie tot sociale desinteresse; waar botst respect met vrije meningsuiting; waarom is vrede een harde strijd waard?

Op een even toegankelijke en speelse als tegendraadse en aantrekkelijke wijze werpt Savater licht op de pijnpunten van modern burgerschap. Zonder een spoor van moralisme biedt dit elegante boekje voor jong en oud een handvat om als individu een actieve en betrokken plaats te zoeken in de hedendaagse pluriforme samenleving. Hierbij vormt religie noch ideologie de leidraad, maar het besef dat goed samenleven alleen gegrondvest kan zijn op redelijkheid, een nimmer eindigend debat en een goed humeur.

«sterk aanbevolen voor elke wereldburger.» – el país

«fernando savater is een filosoof die swingt!»
– libèration –

fernando savater (1947) is hoogleraar filosofie aan de universiteit van Madrid en publiceerde onder meer de internationale bestsellers Het goede leven, Goed samen leven en De vragen van het leven. In 1997 werd hij voor zijn gehele œuvre onderscheiden met de J.P. van Praag-prijs.


uit de inhoud:

– De burger & de grondwet | Identiteit | Kritiek & tolerantie –

– Immigratie & nationalisme | Publieke opinie & persoonlijke opinie –

– Politiek & paternalisme | Kerk & staat –

– Inburgering & aanpassing | Jij & de kudde –


«Savater geeft lessen in ethiek die de moeite waard zijn.

Hij schrijft aanstekelijke boeken waar een mens vrolijk van wordt.»

– nrc handelsblad –

– winnaar van de premio planeta 2008 –

Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld