Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld

 

LEV TOLSTOJ

DE WEG NAAR VREDE

pacifistische pamfletten


nur 320, 734 / 192 blz. / luxe paperback met flappen / € 18,50

isbn 978.90.6131.775.3 / augustus 2015

– vertaald door arthur langeveld –

In de laatste drie decennia van zijn leven omarmde Lev Tolstoj een strikt pacifistische levensovertuiging. Met alle kracht van zijn schrijverschap verwierp hij elk gebruik van geweld en oorlog om de maatschappelijke orde te handhaven of democratie af te dwingen, zelfs als het ging om de bescherming van de samenleving of de overleving van de menselijke soort. Het grootste deel van zijn enorme letterkundige productie in deze jaren wijdde Tolstoj aan wat hij zag als de centrale levensvraag: hoe kan een mens zelf de weg naar vrede bewandelen. Hoe leeft men volgens het gebod «Gij zult niet doden».

Tolstojs pacifisme was geworteld in de Bergrede, en vooral in de opdracht de andere wang toe te keren, hetgeen hij zag als het wijsgerige en religieuze fundament van geweldloosheid, persoonlijk anarchisme en geweldloos verzet tegen de staat die oorlog als instrument gebruikt. Deze opvattingen leidden niet alleen tot prachtige essays maar ook tot een belangrijke briefwisseling met Gandhi, waarvan de hoogtepunten in dit boek zijn opgenomen.

«ik droeg tolstoj altijd bij me.» – ludwig wittgenstein

«tolstojs pacifisme is in onze tijd urgenter dan ooit.»
– the independent review –

lev tolstoj [1828-1910] raakte na het duizelingwekkende succes van ­Oorlog en vrede (1869) en Anna Karenina (1877) in een diepe geestelijke crisis. Ervan overtuigd dat zijn leven hol en betekenisloos was, dat zijn grote romans er niet toe deden, wankelde hij jarenlang op de rand van vertwijfeling. Wat volgde, was een ingrijpende spirituele zoektocht naar de kern van het mens-zijn. Dit bracht hem tot zijn radicaal religieus-pacifistische opvattingen, waar hij de rest van zijn schrijversleven grotendeels aan wijdde. Vanwege deze uitdaging aan het theologisch en wereldlijk gezag werd Tolstoj in 1901 geëxcommuniceerd, en zijn pacifistische pamfletten bleven jarenlang verboden.


Eerder verschenen bij uitgeverij Erven J. Bijleveld van Lev Tolstoj

Mijn biecht, Mijn Kleine evangelie & De weg van het leven


«Een bijzonder fraaie uitgave» – de volkskrant

«in één woord: prachtig» – nrc handelsblad

Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld