Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld

 

ROGER SCRUTON

MODERNE FILOSOFIE

van descartes tot wittgenstein


nur 730 / 352 blz. / pbk. / € 24,50

isbn 978.90.6131.824.8

het chef d’œuvre van roger scruton – nu al 3de druk

In zijn Moderne filosofie; van Descartes tot Wittgenstein biedt de vermaarde Britse filosoof Roger Scruton een heldere, stimulerende, persoonlijke en leesbare introductie op de geschiedenis van de wijsbegeerte in de moderne tijd. Dit boek is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor filosofie en voor de betekenis van filosofische vragen voor het dagelijks bestaan.

Scruton behandelt op de van hem bekende scherpzinnige en licht tegendraadse wijze zowel de belangrijkste filosofen en hun denkbeelden als de stromingen waartoe zij behoren. Daarenboven wordt duidelijk hoe al deze denkers en ideeën elkaar hebben beïnvloed en met elkaar zijn vervlochten.Scrutons betoog loopt van de eerste «moderne» filosoof René Descartes via kopstukken als Spinoza, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Marx en Russell tot Wittgenstein en diens betekenis voor de huidige wijsbegeerte.

Centraal in Scrutons benadering staat het besef dat de geschiedenis der filosofie van fundamenteel belang is voor ons moderne wereldbeeld.

«de beste inleiding tot de filosofie.» – alan ryan

Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld