Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld

 

LEV TOLSTOJ

DE WEG VAN HET LEVEN

vertaald & toegelicht door arthur langeveld


nur 320, 734 / 224 blz. / geb. / geïll. / € 24,50

isbn 978.90.6131.988.7

tolstoj’s laatste boek nu voor het eerst vertaald

Leven en werk van Lev Tolstoj laten zich begrijpen als een lange zoektocht. Nu eens gaf hij die tocht literaire vorm in meesterwerken als Oorlog en vrede en Anna Karenina, dan weer koos hij voor sprookjes, legenden of volksverhalen, en soms gebruikte hij zijn pen voor wijsgerige verkenningen van de grote levensvragen. Aldus ligt er een diepe spirituele eenheid ten grondslag aan Tolstoj’s gehele œuvre. Hij was in alles wat hij schreef op zoek naar niets minder dan volledige morele integriteit en waarachtig inzicht in de mens.

De laatste jaren van zijn leven wijdde Tolstoj zich uitsluitend aan wat hij zag als zijn belangrijkste boek: een ingrijpende, compromisloze zoektocht naar de betekenis van het bestaan en naar de kern van de leer van het mens-zijn, opdat die werd vastgelegd voor de wereld. Uiteindelijk zou hij tot aan zijn dood aan dit nooit eerder in het Nederlands vertaalde boek werken.


«De toegang tot de tempel der wijsheid is laag.
Alleen wie nederig bukt, krijgt toegang.
»

– lev tolstoj –

«dit werk is zijn grootste gift aan de mensheid.» – figaro

Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld