Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld

 

LEV TOLSTOJ

MIJN KLEINE EVANGELIE

vertaald en toegelicht door arthur langeveld


nur 320, 700 / 208 pag. / luxe pbk. met flappen / € 21,50

isbn 978.90.6131.999.3

Voor het eerst sinds bijna een eeuw verschijnt Tolstojs persoonlijke navertelling van het bijbelverhaal in het Nederlands taalgebied. Dit boek is een brevier vol levenswijsheid dat teruggrijpt op de zuivere wortels van het evangelie als een boodschap van vrede, bevrijding en zelfverwerkelijking. Niet voor niets beschouwden de kerkelijke autoriteiten dit boek van Tolstoj als «godslasterlijk». Het was immers veeleer een manifest dat opriep tot mededogen met de onmachtige mens dan een onderdanig loflied op een Hogere Macht.

Kern van dit werk is de opvatting dat de leer van Jezus een leer is van indi­viduele verantwoordelijkheid en van persoonlijke spiritualiteit, maar ook dat hij een universeel antwoord biedt op het lijden van de gehele mensheid. Tolstoj betoogt dat de officiële dogma’s en rigide geloofsartikelen van de christelijke Kerk, alsmede de pracht en praal van haar instituties en gezagsdragers, evenzovele vormen van ver­raad zijn aan de woorden van Jezus zelf.


«Je kunt je geen voorstelling maken van het effect dat dit boek heeft op een persoon
die het leest. Ik las het, en herlas het, en droeg het altijd bij me.
»

– ludwig wittgenstein –

– tolstojs beroemde navertelling van de evangeliën –

«dit boek hield mij in leven.»

– ludwig wittgenstein –

lev tolstoj [1828-1910] geraakte na het duizelingwekkende succes van Oorlog en vrede (1869) en Anna Karenina (1877) in een diepe geestelijke crisis. Ervan overtuigd dat zijn leven hol en betekenisloos was, dat zijn grote romans er niet toe deden, wankelde hij jarenlang op de rand van vertwijfeling. Wat volgde, was een ingrijpende spirituele zoektocht naar de betekenis van het bestaan en naar de kern van het mens-zijn. Het was op het hoogtepunt van deze zoektocht dat Tolstoj «Mijn kleine evangelie» schreef, een geheel eigen originele visie op het bijbelverhaal uit het perspectief van zijn particuliere, humanitaire geloofsovertuiging.

De Russisch-­Orthodoxe Kerk excommuniceerde Tolstoj in 1901 vanwege deze uitdaging aan het theologisch en wereldlijk gezag, en «Mijn kleine evangelie» bleef jarenlang verboden.

*

Eerder verschenen bij Uitgeverij Erven J. Bijleveld van Lev Tolstoj
Mijn biecht & De weg van het leven


«Indringend, meeslepend, onontkoombaar»

– trouw –


«Een bijzonder fraaie uitgave»

– de volkskrant –

Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld